Profil Gealan - poza exemplu montaj termopane

Pentru a putea determina cerin țele unui montaj corect este mai întâi necesar s ă fie cunoscute posibilele efecte asupra ferestrei, privite ca o component ă externă. Aceste efecte sunt prezentate schematic, mai jos.

Reprezentarea schematică a efectelor exercitate asupra ferestrelor și conexiunii acestora

Reprezentarea schematică a efectelor exercitate asupra ferestrelor și conexiunii acestora

Arhitectul sau proiectantul are sarcina de a implementa cerințele în specifica ții suficient de detaliate de planificare (descrierea performanței, detalii constructive) pe baza circumstanțelor
specifice obiectului, astfel încât sa se obțină un profil clar (caiet de sarcini) pentru construcția ferestrei/ ușii de exterior, precum și pentru conexiunea (cuplarea) cu corpul clădirii.

Transferurile termice de-a lungul unui perete prin conducție, convecție și radiație, se exprimă prin coeficientul „U”. Acesta reprezintă fluxul de căldură care traversează 1 m2 de perete, la o diferență de temperatură de 1oC între exteriorul și interiorul încăperii. Cu cât coeficientul „U” este mai mic, cu atât pierderile termice sunt mai mici.